login:     hasło:       zapomniałem/am hasła
www.sportday.e-informator.pl -

 

 

 

listownik góra 

 

 


REGULAMIN

 

XVIII  MISTRZOSTW SZKÓŁ DOLNEGO ŚLĄSKA W KOLARSTWIE GÓRSKIM MTB 

FINAŁ DOLNOŚLĄSKICH IGRZYSK DZIECI, IGRZYSK MŁODZIEŻY SZKOLNEJ I LICEALIADY MŁODZIEŻY

CHOJNÓW 2017

 

POD PATRONATEM

BURMISTRZA CHOJNOWA PANA JANA SERKIESA

 

 

TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW:

7 października 2017 r. (sobota) w Chojnowie, Szkoła Podstawowa nr 4, ul. Kilińskiego 23. Zawody rozegrane zostaną na terenie  „Parku Piastowskiego" i wokół kompleksu „Orlik 2012" i na ulicy Kilińskiego w Chojnowie. Miejsca parkingowe na placu apelowym szkoły.

 

CEL

·         Wyłonienie Mistrzów indywidualnych i drużynowych Dolnego Śląska w kategorii dziewcząt i chłopców szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

·         Popularyzacja kolarstwa górskiego MTB wśród dzieci i młodzieży.

·         Propagowanie zdrowego trybu życia poprzez czynne uprawianie sportu.

 

ORGANIZATORZY

·      Szkolny Związek Sportowy „Dolny Śląsk" we Wrocławiu

·      Szkoła Podstawowa nr 4 im. Janusza Korczaka w Chojnowie

·      Urząd Miasta w Chojnowie

·      Uczniowski Klub Kolarski Stowarzyszenie „Oriens" w Chojnowie,

 

UCZESTNICTWO

W zawodach uczestniczą reprezentacje z następujących roczników i klas:

1.    Igrzyska Dzieci – szkoły podstawowe   rocznik 2008-2007 i rocznik 2006-2005,

2.    Igrzyska Młodzieży Szkolnej  - klasy VII szkół podstawowych oraz II i III klas gimnazjów ; rocznik 2004 – 2002

3.    Licealiada Młodzieży  - rocznik 1998 i młodsi

 

Dopuszczalna ilość zgłoszonych uczennic i uczniów z jednej szkoły to 5 dziewcząt i 5 chłopców w każdej kategorii szkół. W Igrzyskach Dzieci limit startujących po 5 zawodników i zawodniczek w każdej kategorii wiekowej

 

Start wyłącznie na rowerach górskich! Wszyscy uczestnicy obowiązkowo powinni posiadać sprawny rower (hamulce!!!), kask ochronny, odkręcone tzw. „rogi" kierownicy i nóżki podparcia roweru. Przed startem będzie czynny bezpłatny specjalistyczny serwis rowerowy.

 

Obowiązuje lista startowa wygenerowana z Systemu Rejestracji Szkół potwierdzona przez Dyrektora Szkoły oraz legitymacje szkolne zawodników.

Brak wygenerowanego i podpisanego przez dyrektora szkoły zgłoszenia spowoduje niedopuszczenie zawodnika/ ków do zawodów.

 

 

PROGRAM ZAWODÓW, DYSTANSE I ROZGRYWANIE WYŚCIGÓW:

 9:00 –10:30   przyjmowanie zgłoszeń, wydawanie numerów startowych.

 9:30 - 10:30   zapoznanie się z trasą wyścigu i rozgrzewka kolarzy.

 10:45                 uroczyste otwarcie zawodów

 

 

11:00     I wyścig,         start dziewcząt, szkoły podstawowe, rocznik 2008-2007;                                                                  

  Dystans 1 okrążenia x 2,2 km = 2,2 km .

 

11:15    II wyścig,        start chłopców, szkoły podstawowe, rocznik 2008-2007                                                                   

                Dystans 2 x 2,2 km = 4,4 km .

 

11:35     III wyścig,      start dziewcząt, szkoły podstawowe, rocznik 2006-2005;                                                                  

                 Dystans 1 okrążenia x 2,2 km = 2,2 km .

 

11:50     IV wyścig,      start chłopców, szkoły podstawowe, rocznik 2006-2005

                 Dystans 2 x 2,2 km= 4,4 km

 

12,15    V Wyścig,        start chłopców VII klasy szkoły podstawowe oraz  II i III klasy gimnazjalne, rocznik 2004-2002. Dystans 3 x 2,2 km = 6,6 km, kategoria młodziczka.

 

12:45    VI wyścig,       start dziewcząt, łączny  VII klasy szkoły podstawowe oraz  II i III klasy gimnazjalne, rocznik 2004-2002 i szkoły ponadgimnazjalne, rocznik 2001-1998. Oddzielna klasyfikacja dla obu rodzajów szkół. Dystans 2 x 2,2 km = 4,4 km .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

13:10   VII wyścig,      start chłopców, szkoły ponadgimnazjalne, rocznik 2001-1998                                                                     

                Dystans 4 okrążenia x 2,2 km = 8,8 km.

 

13,40    Uroczyste zakończenie zawodów i wyjazd zawodników po ceremonii zakończenia

 

Wyścigi zostaną rozegrane zgodnie z przepisami sportowymi Polskiego Związku Kolarskiego oraz niniejszy regulamin.

 

Komisja Sędziowska ma prawo ukarać zawodniczkę lub zawodnika za złamanie przepisów sportowych m.in. karą upomnienia, przesunięcie na koniec grupy czy karą dyskwalifikacji.

 

PUNKTACJA

 

Indywidualna i drużynowa liczona za pierwszych 50 miejsc w każdym wyścigu

1 m-ce  50 pkt

2 m-ce  49 pkt

3 m-ce 48 pkt

…... 50 m-ce 1 pkt

 

Uwaga! Klasyfikacja Szkół Podstawowych w ramach Igrzysk Dzieci łączna za roczniki 2008-2007 i 2006-2005

 

BIURO ZAWODÓW

Szkoła Podstawowa nr 4 w Chojnowie, ul. Kilińskiego 23 (w holu).

 

NAGRODY

Puchary za miejsca I – III w klasyfikacji drużynowej, puchary i  medale za miejsca I – III w klasyfikacji indywidualnej, nagrody rzeczowe  oraz dyplomy za miejsca I-V.

Zwycięzca indywidualny  otrzyma nagrodę specjalną, żółtą koszulkę kolarską m.in. z napisem.: SZKOLNY MISTRZ DOLNEGO ŚLĄSKA MTB 2017.

 

KOMISJA SĘDZIOWSKA

Sędzią Głównym wyścigu jest Sławomir Marczewski plus czterech sędziów z Kolegium Sędziów Dolnośląskiego Związku Kolarskiego

 

ZGŁOSZENIA

Zgłoszenia do Finału Dolnośląskiego wyłącznie poprzez System Rejestracji Szkół www.srs.szs.pl , dotyczy to wszystkich zawodników, w tym  także zawodników posiadających licencję kolarską. Termin zgłoszeń upływa 4.10.2017 r. o godzinie 12,00

 

 

 

 

 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

 

·           osoba odpowiedzialna za organizację wyścigów: Andrzej Matuszewski, tel. 784 902 180 za bezpieczeństwo uczestników podczas zawodów odpowiadają opiekunowie ekip.

·           uczestnicy wyścigów i osoby towarzyszące będą ubezpieczone przez organizatora zawodów

·           zawody odbędą się bez względu na pogodę,

·           za zaginione rzeczy i sprzęt pozostawiony bez opieki podczas trwania zawodów oraz inne, niezawinione przez organizatora zdarzenia organizator nie ponosi odpowiedzialności,

·           organizator zastrzega sobie prawo do ewentualnych zmian w programie wyścigu  w porozumieniu z Sędzią Głównym, w tym rozegranie ew osobnego wyścigu dla dziewcząt        w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej i Licealiady Młodzieży w przypadku większej ilości zgłoszeń do obydwu wyścigów

·           organizator zapewnia opiekę medyczną: lekarz wyścigu z samochodem, karetka pogotowia  z ratownikami medycznymi, punkt medyczny przy Szkole Podstawowej nr 4, na trasie wyścigu służby paramedyczne,

·           Finał zabezpieczany przez Policję oraz samochód Straży Pożarnej z Chojnowa  ze strażakami na wysokości startu – mety i na ul. Kilińskiego,

·           zawodnik ma możliwość zapoznania się z trasą przed rozpoczęciem zawodów w godzinach: 9:30-10:30

·           zabrania się rozgrzewania w czasie trwania wyścigu innych kategorii

·           dla uczestników i opiekunów przewidziany jest posiłek w stołówce Szkoły Podstawowej nr 4 w Chojnowie,

·           uczestnicy będą mogli skorzystać z szatni przy hali sportowej

·           wszyscy uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania zaleceń służb porządkowych

·           szpital dyżurny: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy, ul. Iwaszkiewicza 5,

 tel. 76 72 11 000 (centrala telefoniczna);

·           straż pożarna zapewni myjkę dla rowerów /obok „Orlika", ul. Kilińskiego/

 

 

ZAPRASZAMY

                    

Wiceprzewodniczący SZS

         Adam Szymczak

 

 

 

 

POL Chojnów COA.svg

 

 

 

 

 

 

 

listownik_szs_krzywe_dół

 

 

 

 

 

 

serwis jest częścią portalu www.E-Informator.pl przygotowanego przez MEDIART © w systemie zarządzania treścią CMS Kursorek