listownik góra 

 

 

 

 

 

 

 


REGULAMIN MISTRZOSTW DOLNEGO ŚLĄSKA W KOLARSTWIE GÓRSKIM MTB

                                                            CHOJNÓW – 3 października 2015 r.

 

TERMIN 

3 października 2015 r. (sobota)

 

MIEJSCE ZAWODÓW

Chojnów, Szkoła Podstawowa nr 4, ul. Kilińskiego 23,  teren „Parku Piastowskiego" i wokół kompleksu „Orlik 2012". Miejsca parkingowe na placu apelowym szkoły oraz przy basenie.

 

CEL

·         Wyłonienie Mistrzów Indywidualnych i Drużynowych Dolnego Śląska w kategorii dziewcząt  i chłopców szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych

·         Popularyzacja kolarstwa górskiego MTB wśród dzieci i młodzieży

·         Propagowanie zdrowego trybu życia poprzez czynne uprawianie sportu

 

ORGANIZATORZY

·       Szkoła Podstawowa nr 4 w Chojnowie

·       Urząd Miasta w Chojnowie

·       Szkolny Związek Sportowy „Dolny Śląsk" we Wrocławiu

·       UKK „Oriens" MTB Chojnów

 

UCZESTNICTWO

W zawodach uczestniczą reprezentacje dziewcząt i chłopców (maksymalnie 5 zawodniczek i 5 zawodników)             w kategoriach: szkół podstawowych (rocznik 2003/2004), szkół gimnazjalnych (rocznik 2000 i młodsi) oraz szkół ponadgimnazjalnych  (rocznik 1996 i młodsi).

WAŻNE!!! - Start wyłącznie na rowerach górskich! Z uwagi na bezpieczeństwo wszyscy uczestnicy obowiązkowo powinni posiadać sprawny rower (hamulce!!!), twardy kask ochronny oraz odkręcone nóżki oraz tzw. „rogi" kierownicy.

 

Obowiązuje lista startowa potwierdzona przez Dyrektora Szkoły!

 

PROGRAM ZAWODÓW

8,00 – 9,30           przyjmowanie zgłoszeń, wydawanie numerów startowych, rozgrzewka zawodników

9,40                       zamknięcie tras

9,45                       uroczyste otwarcie zawodów

10,00                     start dziewcząt szkoły podstawowe

10,30                     start chłopców szkoły podstawowe

11,00                     start dziewcząt gimnazja

11,30                     start chłopców gimnazja

12,00                     start dziewcząt szkoły ponadgimnazjalne

12,30                     start chłopców szkoły ponadgimnazjalne

ok. 13.30               uroczyste zakończenie zawodów

                              - wyjazd zawodników po ceremonii zakończenia

DYSTANSE:

                                - szkoły podstawowe:  dziewczęta  -  2110m /1 okrążenie/;    chłopcy – 4220m /2 okrążenia/;

                                - szkoły gimnazjalne:    dziewczęta  -  4220m /2 okrążenia/;   chłopcy – 6330m  /3 okrążenia/;

                                - szkoły ponadgimnazjalne: dziewczęta – 4220m /2 okrążenia/; chłopcy – 6330m /3 okrążenia/;

 

PUNKTACJA

Do punktacji zalicza się wyniki 50 najlepszych zawodników/czek wg zasady: I miejsce – 50 pkt.; II miejsce – 49 pkt.;    III miejsce– 48 pkt.; itd…

 

 

BIURO ZAWODÓW

Szkoła Podstawowa nr 4, ul. Kilińskiego 23 (w holu).

 

NAGRODY

Szkolny Związek Sportowy „Dolny Śląsk": puchary za miejsca I – III w klasyfikacji drużynowej, medale za miejsca        I – III w klasyfikacji indywidualnej oraz dyplomy.

Organizator: puchary Burmistrza Miasta w klasyfikacji indywidualnej za miejsca I – III, nagrody rzeczowe oraz okolicznościowe koszulki.

ATRAKCJA DODATKOWA! – będzie prowadzona nieodpłatna loteria fantowa i nagrodą główną będzie rower kolarski ufundowany przez sponsora. Losowanie odbędzie się w części końcowej imprezy.

 

KOMISJA SĘDZIOWSKA

Sędzia Główny DZKol. + pracownicy SZS „Dolny Śląsk".            

 

ZGŁOSZENIA

Zgłoszenia imienne w EXCELU !!!! ( wg poniższego wzoru ) przesyłają szkoły w nieprzekraczalnym terminie 21.09.2015r. pocztą mailową na adresy : madac@poczta.fm oraz szs@sport.wroclaw.pl.

 

Lp

Imię, nazwisko zawodnika

Szkoła

Rocznik

Imię, nazwisko opiekuna

1.

 

 

 

 

+ ilość opiekunów i osób towarzyszących

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE       

·           za bezpieczeństwo uczestników podczas zawodów odpowiadają opiekunowie ekip

·           zawody odbędą się bez względu na pogodę

·           za zaginione rzeczy i sprzęt pozostawiony bez opieki podczas trwania zawodów oraz inne, niezawinione przez organizatora zdarzenia organizator nie ponosi odpowiedzialności

·           organizator zastrzega sobie prawo do ewentualnych zmian w programie wyścigu w porozumieniu z Sędzią Głównym i SZS

·           organizator zapewnia opiekę medyczną: ambulans; punkt medyczny przy trasie wyścigu; lekarz + 2 pielęgniarki; na trasie służby paramedyczne; straż pożarna

·           zawodnik ma obowiązek zapoznać się z trasą przed rozpoczęciem zawodów

·           zabrania się rozgrzewania w czasie trwania wyścigu innych kategorii

·           dla uczestników przewidziany jest posiłek w stołówce SP 4

·           uczestnicy będą mogli skorzystać z szatni przy hali sportowej

·           wszyscy uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania zaleceń służb porządkowych

·           szpital dyżurny: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy, ul. Iwaszkiewicza 5,  tel.76 72 11 000 (centrala telefoniczna);

·           zapewniona będzie przez straż pożarną myjka dla rowerów /obok „Orlika", ul. Kilińskiego/

                     

Wiceprzewodniczący SZS

         Adam Szymczak

                                             POL Chojnów COA.svg                         

serwis jest częścią portalu www.E-Informator.pl przygotowanego przez MEDIART © w systemie zarządzania treścią CMS Kursorek